نوشته های amir@ali-2012

نگهداری از برگ عبایی

عبایی یه گیاه مقاوم محسوب میشه که تو اکثر خونه ها دووم میاره. نوع ابلق و رنگی این گیاه نسبت به نوع سبز مقاومت کمتری داره. برگ این گیاه مستقیم از روی ریشه زیرزمینی (ریزوم) خارج میشه. نیازهای  نگهداری  نور: به نور کم مقاومه اما برای رشد مناسب نور زیاد و غیرمستقیم رو نیاز داره. نور […]